Predaj pokladničných zariadení.

Pri zakúpení pokladničného systému od nás získate zdarma:uvedenie do prevádzky, zaškolenie, zálohovaciu SD kartu, knihu elektronickej registračnej pokladnice.