Euro-2100TE

Fiskálna pokladnica Euro-2100 je určená pre všetkých moderných obchodníkov, ktorí svoj úspech a rýchly rast opierajú o špičkové technológie a spokojného zákazníka. Poskytuje obchodníkom možnosť riadiť obchodnú prevádzku ešte efektívnejšie.

Registračné pokladnice
502.8
Parametre: 
Počet tovarových položiek
Možnosť rozšírenia PLU
Zásoby PLU
Počet tovarových skupín (DPT)
Počet pokladníkov
Práva pokladníkov
Počet úrovní DPH
Funkcia náhľadu PLU a vyhľadávania PLU počas predaja v R režime
Počet znakov v názve PLU
Horné textové logo
Dolné textové logo
Počet znakov v riadku loga
Veľké a malé, zvýraznené, zvláštne znaky
Jazyk programovania
Jazyk na účtenkách
Jazyk na uzávierkach
Uzávierky
Tréningový režim
Pamäťová karta
Elektronický žurnál
Displej účtujúceho
Displej zákazníka
Základná klávesnica
Rozšírená klávesnica
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
Priemerná rýchlosť tlače
Šírka pásky
Spôsob výmeny pásky
Maximálny návin pásky
Tlač EAN kódov
Adaptér
Akumulátor
Spotreba energie
Komunikačné rozhranie
Farba
Parametre hodnoty: 
6500 (21500)
áno (21500)
áno
30
6
prístup do režimov X, Z, T, P
3+1 (0 %)
áno
24
9 riadkov
5 riadkov
24
áno
SK
SK
SK
denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob, hodinová
áno
nie
áno
alfanumerický s podsvietením 20+10+6 znakov
alfanumerický s podsvietením 20+10+6 znakov
programovateľná (len z PC) 33 klávesov
programovateľná (len z PC) 36 klávesov
320 x 210 x 350
2,4
17 riadkov/s
57
auto load
55
áno
100-230 V / 24 V DC, 1,8 A
3000 mAh / 7,2 V (voliteľný)
max. 43 W
1x USB (zdieľané s COM1), 2x RS-232, 1x RS-485
tmavá