ČO ZÍSKATE ?

  • Náklady na obstarávanie zariadenia sú rozpočítané na dohodnuté obdobie
  • Bezplatný servis počas celej doby prenájmu tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia
  • Bezplatná údržba zariadení a výmena dielov, ktoré sa blížia ku svojej životnosti
  • Dodanie tonerov
  • Predĺžená záruka na zariadenie